Δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την αντικατάσταση του ν. 4269/2014.

Το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται αναρτημένο στο opengov για δημόσια διαβούλευση έως την Δευτέρα 21.11-2016 και ώρα 15:00.

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.