Έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΕΕΔΙΠΟΧ

Η Επιστημονική Εταιρία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔΙΠΟΧ) ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της στη διεύθυνση www.eedipox.gr

Αναγνωρίζοντας την εξέχουσα σημασία του διαδικτύου ως μέσου διάδοσης πληροφοριών, η ΕΕΔΙΠΟΧ εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων όψεων του χωρικού σχεδιασμού και τη συμβολή στον σχετικό  δημόσιο διάλογο, με τη συμμετοχή επιστημόνων από όλο το φάσμα των συναφών γνωστικών αντικειμένων.

Εκτός από χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το σωματείο, την ιστορία του αλλά και την εγγραφή σε αυτό, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της ΕΕΔΙΠΟΧ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται τακτικά για επίκαιρα ζητήματα της χωροταξίας και της πολεοδομίας, όπως για την πρόσφατη νομοθεσία και νομολογία των δικαστηρίων, τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις, τις σχετικές δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις, εν τέλει δε να διαμορφώσουν τους όρους μιας διαρκούς και ανοικτής διαβούλευσης.

Η ιστοσελίδα της ΕΕΔΙΠΟΧ δημιουργήθηκε με σκοπό να είναι εύχρηστη και φιλική προς τους επισκέπτες, συνεπώς οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις τους είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτες, αλλά και απαραίτητες για τη βελτίωσής της.

Σε μία εποχή που η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση είναι καθοριστικής σημασίας, ευελπιστούµε πως η νέα ιστοσελίδα της ΕΕΔΙΠΟΧ θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Δίκαιο Πολεοδομίας και Χωροταξίας.