Αυθαιρεσίες στον δημόσιο χώρο και η μέχρι σήμερα αντιμετώπισή τους

Τα μέρη και η θέση της εισήγησης:

  • παρακολουθεί την εξέλιξη της πολεοδομικής /οικοδομικής νομοθεσίας για τον κοινόχρηστο και δημόσιο χώρο και παράλληλα την αντιμετώπιση της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων επ’ αυτού
  • εντοπίζει τις επιπτώσεις στον κοινόχρηστο χώρο της συνύπαρξης δύο αντίρροπων οδών στην πολιτική ρύθμισης του χώρου:
    – την δυσκίνητη main stream χωρική πολιτική και την μη εφαρμογή της,
    – την σταδιακή αποδοχή της αυθαίρετης δόμησης,
  • σημειώνει ότι στην διαχείριση του δημόσιου χώρου κατέχουν την πρωτοκαθεδρία άλλοι τομείς πολιτικής από τον χωρικό σχεδιασμό, οι οποίοι ‘συμμαχούν’ με την δική του τάση αυτοαναίρεσης (η ελληνική εκδοχή της απορρύθμισης),
  • θεωρεί αναγκαία την ανατροπή της διγλωσσίας, που ‘εξασφαλίζει’ την ‘καθαρότητα’ του σχεδιασμού, αλλά διαιωνίζει την υποβάθμιση του, για να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Download (PDF, 1.87MB)