Σχέδιο Π.Δ. για τον καθορισμό των χρήσεων γης – Δημόσια Διαβούλευση

Στις 28.2.2017 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα: Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης».

Το σχέδιο προβλέπει 15 γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που καλύπτουν τόσο τον αστικό όσο και τον αγροτικό χώρο.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 13.3.2017, ώρα 17:00.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο του σχεδίου διατάγματος και να συμμετάσχετε στη διαβούλευση με σχόλια ή παρατηρήσεις πατήστε εδώ.