Επιστημονική Εσπερίδα: “Οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου”, 23 Μαρτίου 2017, Αθήνα

Η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ), το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού διοργανώνουν Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα «Οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου».

Η εσπερίδα θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 στην Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων (Κτίριο Αβέρωφ).

Με αφορμή το νέο σχετικό υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα, η επιστημονική εσπερίδα έχει ως κύριο σκοπό:

  • να φωτίσει το ιστορικό της έως τώρα εξέλιξης του χειρισμού των χρήσεων γης κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού,
  • να αξιολογήσει την έως τώρα διαχείριση των χρήσεων και δραστηριοτήτων στο ελλαδικό χώρο,
  • να διατυπώσει σύγχρονες απόψεις και ανάγκες κατά τη διαχείριση των χρήσεων και δραστηριοτήτων από τη σκοπιά της διοίκησης, του ακαδημαϊκού χώρου, των μη κυβερνητικών φορέων, καθώς επίσης και των παραγωγικών κλάδων, και
  • να συμβάλει στη διαδικασία διαβούλευσης κατά την προώθηση της νέας ρύθμισης για τις χρήσεις γης.

Συμμετέχουν οι κκ. Δ. Μέλισσας, Ε. Κλαμπατσέα, Κ Σταματόπουλος, Κ. Μενουδάκος, Α. Αραβαντινός, Κ. Σερράος, Θ. Ψυχογιός , Δ. Οικονόμου, Α. Κουδούνη, Γ. Χασιώτης, Γ. Γκανασούλης, Μ. Ζήφου, Ι. Μιχαήλ, Ι. Μωραϊτης, Θ. Κυρατσούλης.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.