Τα 25 χρόνια της Οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ, του Δικτύου “Natura 2000” και του Life στην Ελλάδα: Αποτίμηση, Αξιολόγηση και Προοπτικές

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, με αφορμή την συμπλήρωση 25 ετών ισχύος της Οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και του χρηματοδοτικού μέσου Life, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην επιστημονική ημερίδα, επετειακού χαρακτήρα, με τίτλο:

«Τα 25 χρόνια της Οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ, του Δικτύου “Natura 2000” και του Life στην Ελλάδα: Αποτίμηση, Αξιολόγηση και Προοπτικές»

που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Λεωφ. Αμαλίας 8, 105 57 Αθήνα)

Προσοχή: Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση την παρουσίας σας μέχρι την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 (καθώς και για τον ορισμό του προσώπου που τυχόν θα σας εκπροσωπήσει).

Για λόγους ασφαλείας καταρτίζεται ονομαστικός κατάλογος προσκεκλημένων.

Επικοινωνία: τηλ. 2103224944, 2103314563 (εσωτ. 101: κα Μ. Συρίγου, εσωτ. 112: κος Μ. Γκλέτσος)

Δείτε την πρόσκληση εδώ.