Ευφυείς Πόλεις: Αλλαγή παραδείγματος ανάπτυξης και σχεδιασμού πόλεων

H ανάρτηση περιλαμβάνει εισήγηση στην επιστημονική εκδηλώση της ΕΕΔιΠοΧ με θέμα “Σύγχρονες μορφές του αστικού περιβάλλοντος – Δημόσιος Χώρος” που έλαβε χώρα στη Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2017.

Download (PDF, 3.36MB)