Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, στις 16.30 μμ, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πεπραγμένων απερχομένου ΔΣ
2. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού τελευταίας διετίας
3. Απαλλαγή μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη
4. Εγγραφή νέων μελών
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
7. Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής
8. Μείωση της ετήσιας οικονομικής εισφοράς μελών από το έτος 2020
9. Διάφορα

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την Πέμπτη 14-11-2019 στις 16.30 μμ στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος).

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Κων/νος Μενουδάκος