Αποχαιρετισμός στην Αλίκη Χατζοπούλου

Για την Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας ο θάνατος της Αλίκης Χατζοπούλου είναι είδηση πολύ θλιβερή. Είναι και απώλεια μεγάλη και αισθητή.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της επιστημονικής εταιρείας μας και για πολλά χρόνια, από το 2006 έως το 2020, ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφέρον της για την πορεία της συλλογικής προσπάθειάς μας ήταν συνεχές. Προσέφερε πολλά με τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες της, αλλά και με την έμπρακτη στήριξη των δραστηριοτήτων μας. Το δικό της γραφείο υπήρξε η έδρα της επιστημονικής εταιρείας από την αρχή της λειτουργίας της. Ήταν μία πολύτιμη προσφορά της που κάλυψε αναγκαία προϋπόθεση για τη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Δεν ήταν όμως η μοναδική. Σε κάθε εκδήλωση της εταιρείας μας ήταν πρόθυμη να προσφέρει τη βοήθειά της.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να τονίσουμε τη συμβολή της Αλίκης Χατζοπούλου στο έργο της επιστημονικής εταιρείας γιατί στο πλαίσιο αυτό είχαμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε περισσότερο και να διαπιστώσουμε, να διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο, την ευγενική προσωπικότητά της. Ήταν άνθρωπος με νεανικό ενθουσιασμό και ποικίλα ενδιαφέροντα, καλλιεργημένος και κοινωνικός με ευρύ κύκλο φίλων και γνωστών, χωρίς τάσεις αυτοπροβολής και επίδειξης γνώσεων.

Αυτή η συμβολή ήταν όμως ένα πολύ μικρό, ελάχιστο, μέρος των δραστηριοτήτων της Αλίκης Χατζοπούλου. Το επιστημονικό της έργο είναι γνωστό. Υπήρξε καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η πρώτη νομικός που εντάχθηκε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του ανώτατου αυτού ιδρύματος και μετέδωσε στους φοιτητές της τις αναγκαίες για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού  νομικές γνώσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμικού πλαισίου στη δραστηριοποίηση και σε αυτό τον κλάδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Εταιρείας Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας θα συνεδριάζει πλέον χωρίς την Αλίκη Χατζοπούλου αλλά πάντα με την ανάμνηση της παρουσίας της.