Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός» [2022]

Η ΕΕΔιΠοΧ από  κοινού με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τη Μed-INA διοργανώνουν την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 17.30-20.50, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα  «Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός».

Η Ημερίδα αποσκοπεί να επαναφέρει στη συζήτηση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο – EΣΤ και τα περιεχόμενά της σε επίπεδο προβλέψεων και δεσμεύσεων και να διερευνήσει το πώς μπορούμε να μεταβούμε από τις προβλέψεις και κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων – ΠΧΠ σε πιο εξειδικευμένες αναλύσεις και προβλέψεις / ρυθμίσεις για τα τοπία, μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ, Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΕΠΣ και λοιπών χωρικών σχεδίων της πρόσφατης νομοθεσίας, καθώς και μέσω των υπό εκπόνηση ή και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων – ΕΧΠ.
Συγχρόνως, με δεδομένη την κοινωνική διάσταση στην αντίληψη και αξιολόγηση των τοπίων, τίθεται εκ νέου έντονα το θέμα της ενδυνάμωσης και ουσιαστικοποίησης της κοινωνικής συμμετοχής στο σχεδιασμό.

 

Πρόγραμμα

 17.30-19.00  Ευρωπαϊκή σύμβαση για το τοπίο και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο

Συντονιστής: Κώστας Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος ΕΕΔΙΠΟΧ & ΑΑΔΠΧ.  

17.30-17.50 Χαιρετισμοί (3Χ3λ+10λ)

  1. Κώστας Μενουδάκος, Πρόεδρος ΕΕΔΙΠΟΧ
  2. Θύμιος Παπαγιάννης, Πρόεδρος Med-INA, πρ. Πρόεδρος της Επιτροπής Τοπίου του ΥΠΕΝ
  3. Λυδία Καρά, Πρόεδρος ΕΛΛΕΤ
  4. Θύμιος Μπακογιάννης, Γεν Γραμματέας Χωροταξίας ΥΠΕΝ, (10 λ)

17.50-18.50 Εισηγήσεις (20 λεπτες)

  1. Αίθρα Μαριά, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικού Δικαίου-Δικηγόρος, Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης: Το τοπίο στη διεθνή και εθνική έννομη τάξη
  1. Άννα Αρβανιτάκη, Πολεοδόμος Χωροτάκτης, MSc MA, πρ. στέλεχος ΥΠΕΝ, Ομάδα. Εργασίας Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου ΕΛΛΕΤ: Το τοπίο στη διαχρονική εξέλιξη των εργαλείων χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα
  1. Θύμιος Δημόπουλος, Πολεοδόμος Χωροτάκτης, μέλος MedINA: Η συμμετοχική διαδικασία στη διαχείριση του τοπίου. Παραδείγματα από τις Πρέσπες και την Γαύδο

18.50-19.10 Ερωτήσεις – συζήτηση 

19.10-20.15 Στρογγυλό τραπέζι Από το στρατηγικό χωροταξικό σχεδιασμό στα κανονιστικά πολεοδομικά σχέδια και τα εργαλεία αδειοδότησης

Συντονίστρια: Μάρω Ευαγγελίδου, Πρόεδρος Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου ΣΘΕΠ/ ΕΛΛΕΤ  (5λ εισαγωγική τοποθέτηση,  8λεπτες τοποθετήσεις και 2λεπτη δευτερολογία των 6 συμμετεχόντων)  

Τα ερωτήματα της συνεδρίας, διαφοροποιημένα ανά ομιλητή, επικεντρώνονται στην διερεύνηση της προοπτικής: (α)  απόδοσης στα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια ενός  σαφέστερου ρόλου  για την διαχείριση και προστασία των τοπίων, και (β) υιοθέτησης μιας προσέγγισης τοπίου στην περιβαλλοντική αδειοδότηση

Eυγενία ΛάγιουΕθνικός Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το τοπίο και Προϊσταμένη του Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.

Θεανώ Σ. Τερκενλή, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Γιώργος Τσεκούρας, Πολεοδόμος/Χωροτάκτης, Περιβαλλοντολόγος, μελετητής – τ. καθηγητής Faculty of Environmental Studies, dept. Town & Regional Planning, Dundee University, U.K..

Ηλίας Μπεριάτος, Ομότιμος Καθηγητής Χωροταξικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τάνια Βεζυριανίδου, Δρ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, Αρχιτέκτων, Αν. Προϊσταμένη Τμ. Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ-ΑΜΘ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Θωμάς Δοξιάδης, Αρχιτέκτων, Αρχιτέκτων Τοπίου, μελετητής, πρ, Πρόεδρος Συμβουλίου Φυσικού Περιβάλλοντος  (ΣΦΥΠ) της ΕΛΛΕΤ

20.15-20.40 Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις – Συζήτηση –

20.40-20.50 Τελικά συμπεράσματα   

Πέμπτη 17.2.2022 17.30-20.50
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mFWd4Z2HTcaREiTLG2XzJw

 

Διοργάνωση: Ομάδα Εργασίας ΕΛΛΕΤ: (Αρβανιτάκη Α , Βλάμη Β.,  Βουρεκάς Κ., Γκοτζαμάνη Εμ.,  Δρούγα Ι,. Ευαγγελίδου Μ, Θέμου Μ., Λάζογλου Μ,),  Γιαννακουρου Τζ.,(ΕΕΔΙΠΟΧ) Δημόπουλος Θ (Med-INA))