Βιντεοσκόπηση Ημερίδας για το Τοπίο και τον Χωρικό Σχεδιασμό

Η διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 17.2.2022 με την συνεργασία της ΕΛΛΕΤ της ΕΕΔΙΠΟΧ και της Med INA

Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες για την συμβολή και το ενδιαφέρον τους.
Η ημερίδα επανέφερε στη συζήτηση το θέμα του Τοπίου, ενόψει της ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο στο ελληνικό δίκαιο (Ν. 3827/ 2010).
Η πολυπλοκότητα του Τοπίου αναλύθηκε μέσα από θεματικές όπως: η νομική προσέγγιση, η θεώρηση από πλευράς χωρικού σχεδιασμού, η γεωγραφία/ αρχιτεκτονική τοπίου και η συμμετοχική διαχείρισή του.

Υπήρξε ομοφωνία των συμμετεχόντων στη θέση ότι το “τοπίο” και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης πρέπει να ενταχθεί ως αντικείμενο στο πρόγραμμα των μελετών ΤΠΣ και ΕΠΣ που βρίσκεται σε εξέλιξη, ως πολιτική για την προστασία και ανάδειξη του υπαίθριου χώρου (θέμα στο οποίο επικεντρώθηκε).

Τα συμπεράσματα της ημερίδας θα σταλούν στους αρμόδιους φορείς και ελπίζουμε να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω δράση και εμβάθυνση στην ποικίλη θεματολογία του τοπίου, ώστε να καλυφθούν μελλοντικά και νέα πεδία, όπως αυτό του αστικού τοπίου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της ημερίδας εδώ: https://youtu.be/ONIMq54rYbQ