Μερικές σκέψεις για την εκτός σχεδίου δόμηση

Στα πλαίσια αυτής της σύντομης παρέμβασης δεν είναι εφικτή ενδελεχής κριτική των δύο αποφάσεων του ΕΔΔΑ στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Ρόζος (αποφάσεις της 16.12.2007 Ζ.Α.Ν.Τ.Ε.-Μαραθονήσι και της 21.2.2008, Ξενοδοχεία […]