Έννοια, σκοπιμότητα και μορφές αναπλάσεων. Η ανακολουθία μεταξύ θεσμών και πρακτικής στην Ελλάδα

Πολλά οικιστικά σύνολα, γειτονιές, οικοδομικά τετράγωνα, αλλά και επί μέρους κτίρια στην ελληνική πόλη, χαρακτηρίζονται από προβληματικότητα. Κριτήριο γι’ αυτόν τον χαρακτηρισμό δεν είναι μόνο η ηλικία του οικοδομικού όγκου […]