Η αποζημίωση των πολεοδομικών δουλειών

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει συχνά περιορισμούς που επιβάλλονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως π.χ. για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος ή τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας και που συνιστούν περιορισμούς ατομικών δικαιωμάτων […]