Αναζητώντας τον χαμένο δημόσιο χώρο

Το άρθρο αποδίδει εισήγηση στην επιστημονική εκδηλώση της ΕΕΔιΠοΧ με θέμα “Σύγχρονες μορφές του αστικού περιβάλλοντος – Δημόσιος Χώρος” που έλαβε χώρα  στη Θεσσαλονίκη στις 29 Νοεμβρίου 2017. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ο δημόσιος χώρος αποτελεί σημαντικό στοιχείο του αστικού τοπίου και του αστικού σχεδιασμού. Διακρίνεται από τον ιδιωτικό χώρο, γιατί ο πολίτης έχει σ’ αυτόν ελεύθερη […]