Πρόλογος

Για μια χώρα η οποία είναι παράκτια, διαθέτει μεγάλο φυσικό πλούτο και πολλές εναλλαγές τοπίου, αλλά παρουσιάζει ταυτόχρονα και μεγάλη διασπορά της ιδιοκτησίας, με μικρά μεγέθη ακινήτων, η εκτός σχεδίου […]