Αυθαιρεσίες στον δημόσιο χώρο και η μέχρι σήμερα αντιμετώπισή τους

Τα μέρη και η θέση της εισήγησης: παρακολουθεί την εξέλιξη της πολεοδομικής /οικοδομικής νομοθεσίας για τον κοινόχρηστο και δημόσιο χώρο και παράλληλα την αντιμετώπιση της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων επ’ αυτού εντοπίζει τις επιπτώσεις στον κοινόχρηστο χώρο της συνύπαρξης δύο αντίρροπων οδών στην πολιτική ρύθμισης του χώρου: – την δυσκίνητη main stream χωρική πολιτική και την […]