Αυθαιρεσίες στον δημόσιο χώρο και η μέχρι σήμερα αντιμετώπισή τους

Τα μέρη και η θέση της εισήγησης: παρακολουθεί την εξέλιξη της πολεοδομικής /οικοδομικής νομοθεσίας για τον κοινόχρηστο και δημόσιο χώρο και παράλληλα την αντιμετώπιση της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων επ’ αυτού […]