Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης,Συμπαγής Πόλη – Προστασία εξωαστικού χώρου & Πολεοδομικό Κεκτημένο. Εφαρμογή στο Μητροπολιτικό Συγκρότημα Αθήνας.

Η παρούσα μελέτη, παρουσιάστηκε ως Εισήγηση την 31.3.2018, στα πλαίσια της Επιστημονικής Διημερίδας, με θέμα: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ: Η συμβολή του θεσμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων. […]