Η προστασία της εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ιδιοκτησίας, κατά το Σύνταγμα και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

Ιστορικά, ανάλογα με τα κρατούντα ιδεολογικό-κοινωνικά καθεστώτα, η ιδιοκτησία, ως θεσμός της οργανωμένης ανθρώπινης κοινωνίας, διέφερε στο ουσιαστικό περιεχόμενό της, στον τρόπο κτήσης της, στις εξουσίες της, στη μεταβίβασή της […]