Σχέδιο Π.Δ. για τον καθορισμό των χρήσεων γης – Δημόσια Διαβούλευση

Στις 28.2.2017 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα: Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης». Το σχέδιο προβλέπει 15 γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που καλύπτουν τόσο τον αστικό όσο και τον αγροτικό χώρο. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 13.3.2017, ώρα 17:00. Για να δείτε το πλήρες κείμενο […]

Νόμος 4447/2016: Χωροταξικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο νέος νόμος 4447/2016 “Χωροταξικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” που αντικαθιστά το πρώτο κεφάλαιο του νόμου 4269/2014 (υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο κεφάλαιο του εν λόγω νόμου, που αφορούσε το σύστημα χρήσεων γης, έχει ήδη καταργηθεί με το ν. 4389/2016). Ο νέος νόμος, που αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση, διατηρεί τη βασική αρχιτεκτονική […]