Έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΕΕΔΙΠΟΧ

Η Επιστημονική Εταιρία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔΙΠΟΧ) ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της στη διεύθυνση www.eedipox.gr Αναγνωρίζοντας την εξέχουσα σημασία του διαδικτύου ως μέσου διάδοσης πληροφοριών, η ΕΕΔΙΠΟΧ εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων όψεων του χωρικού σχεδιασμού και τη συμβολή στον σχετικό  δημόσιο διάλογο, με τη συμμετοχή […]

Ετήσια Διάσκεψη PLPR

Η International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR) θα πραγματοποιήσει από 19 ως 24 Φερουαρίου 2017 την 11η ετήσια διάσκεψή της στο Χόνγκ-Κόνγκ. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.