Απόφαση 519/2017 για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού

Την 1.3.2017 δημοσιεύθηκε η απόφαση 519/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση ακυρώσεως διαφόρων κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων κατά του πρώτου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον […]

Σχέδιο Π.Δ. για τον καθορισμό των χρήσεων γης – Δημόσια Διαβούλευση

Στις 28.2.2017 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα: Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης». Το σχέδιο προβλέπει 15 γενικές κατηγορίες χρήσεων […]

Νόμος 4447/2016: Χωροταξικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο νέος νόμος 4447/2016 “Χωροταξικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” που αντικαθιστά το πρώτο κεφάλαιο του νόμου 4269/2014 (υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο κεφάλαιο του εν λόγω […]

Επιστημονική Εσπερίδα: “Αυθαίρετη Δόμηση, Αναζητώντας την στάθμιση μεταξύ πολιτικής, επιστήμης και συνταγματικών επιταγών”, 17 Ιανουαρίου 2017, Αθήνα

Η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ) διοργανώνει από κοινού με το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Επιστημονική Εσπερίδα […]

Έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΕΕΔΙΠΟΧ

Η Επιστημονική Εταιρία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔΙΠΟΧ) ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της στη διεύθυνση www.eedipox.gr Αναγνωρίζοντας την εξέχουσα σημασία του διαδικτύου ως μέσου διάδοσης πληροφοριών, η […]

Ετήσια Διάσκεψη PLPR

Η International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR) θα πραγματοποιήσει από 19 ως 24 Φερουαρίου 2017 την 11η ετήσια διάσκεψή της στο Χόνγκ-Κόνγκ. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.