Οδοί σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης

Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε θέματα πολεοδομίας”, Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2019. Το 2018, με σειρά αποφάσεών του, το Συμβούλιο της Επικρατείας διευκρίνισε αρκετά ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της διαχείρισης του οδικού δικτύου στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης. 1. Καταρχάς επιβεβαίωσε τη νομολογία του σε σχέση με το άρθρο 24 […]

Ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων του ν. 4495/2017 ως προς τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Εισήγηση στην Επιστημονική Διημερίδα «Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Η συμβολή του θεσμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων. Δυνατότητες και κίνδυνοι από την επανεργοποίησή του με τις διατάξεις του ν. 4495/2017, Αθήνα 30-31.3.2018. α. Εισαγωγικά Η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποτελεί στον πυρήνα της μια πολεοδομική ρύθμιση, η οποία επιτρέπει την υπέρβαση του συντελεστή δόμησης […]

Ευφυείς Πόλεις: Αλλαγή παραδείγματος ανάπτυξης και σχεδιασμού πόλεων

H ανάρτηση περιλαμβάνει εισήγηση στην επιστημονική εκδηλώση της ΕΕΔιΠοΧ με θέμα “Σύγχρονες μορφές του αστικού περιβάλλοντος – Δημόσιος Χώρος” που έλαβε χώρα στη Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2017.

Αναζητώντας τον χαμένο δημόσιο χώρο

Το άρθρο αποδίδει εισήγηση στην επιστημονική εκδηλώση της ΕΕΔιΠοΧ με θέμα “Σύγχρονες μορφές του αστικού περιβάλλοντος – Δημόσιος Χώρος” που έλαβε χώρα  στη Θεσσαλονίκη στις 29 Νοεμβρίου 2017. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ο δημόσιος χώρος αποτελεί σημαντικό στοιχείο του αστικού τοπίου και του αστικού σχεδιασμού. Διακρίνεται από τον ιδιωτικό χώρο, γιατί ο πολίτης έχει σ’ αυτόν ελεύθερη […]

Το δικαίωμα στην πόλη

Το άρθρο αποδίδει εισήγηση σε επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΕΔιΠοΧ με ομώνυμο θέμα που έλαβαν χώρα στην Αθήνα στις 28 Μαϊου 2015 και στη Θεσσαλονίκη στις 16 Μαϊου 2016. Εισαγωγή Η πολυπλοκότητα της δομής των σύγχρονων πόλεων συνιστά ένα μεταβαλλόμενο και δυναμικά εξελισσόμενο χαρακτηριστικό που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του αστικού περιβάλλοντος. Η αστικοποίηση στην σύγχρονη εποχή […]