Αστικές αναπλάσεις: Το εγχείρημα της Λάρισας 20 χρόνια μετά

Το εγχείρημα της Αστικής Ανάπλασης στη Λάρισα σχεδιαστικά ξεκίνησε το 1988 και ολοκληρώθηκε μετά από ένα χρόνο. Το εγχείρημα αυτό ήταν το προϊόν ενός Δημάρχου που πίστεψε στην αναγκαιότητα ενός […]

Ο χωρικός χαρακτήρας της μελέτης ανάπλασης

Πιστεύω ότι δεν είναι χωρίς ενδιαφέρον η οριοθέτηση του χωρικού χαρακτήρα της μελέτης ανάπλασης, όπως αυτός τεκμαίρεται από τον ν. 2508/1997, όχι, όμως, αναφορικά με το αντικείμενο, το οποίο καλείται […]

Έννοια, σκοπιμότητα και μορφές αναπλάσεων. Η ανακολουθία μεταξύ θεσμών και πρακτικής στην Ελλάδα

Πολλά οικιστικά σύνολα, γειτονιές, οικοδομικά τετράγωνα, αλλά και επί μέρους κτίρια στην ελληνική πόλη, χαρακτηρίζονται από προβληματικότητα. Κριτήριο γι’ αυτόν τον χαρακτηρισμό δεν είναι μόνο η ηλικία του οικοδομικού όγκου […]

Μερικές σκέψεις για την εκτός σχεδίου δόμηση

Στα πλαίσια αυτής της σύντομης παρέμβασης δεν είναι εφικτή ενδελεχής κριτική των δύο αποφάσεων του ΕΔΔΑ στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Ρόζος (αποφάσεις της 16.12.2007 Ζ.Α.Ν.Τ.Ε.-Μαραθονήσι και της 21.2.2008, Ξενοδοχεία […]

Ο «προορισμός» της εκτός σχεδίου δόμησης ιδιοκτησίας: Ένα ακόμη αμάχητο τεκμήριο σε δοκιμασία

Τα τελευταία χρόνια, οι αξιώσεις αποζημίωσης με αφορμή την επιβολή περιορισμών για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν ένα από τα σημεία αιχμής στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων. Πρόκειται, κυρίως για […]

Η προστασία της εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ιδιοκτησίας, κατά το Σύνταγμα και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

Ιστορικά, ανάλογα με τα κρατούντα ιδεολογικό-κοινωνικά καθεστώτα, η ιδιοκτησία, ως θεσμός της οργανωμένης ανθρώπινης κοινωνίας, διέφερε στο ουσιαστικό περιεχόμενό της, στον τρόπο κτήσης της, στις εξουσίες της, στη μεταβίβασή της […]

Θέματα αποζημιώσεως συνεπεία χωροταξικού σχεδιασμού

Το Δημόσιο υπέχει αστική ευθύνη, πλην άλλων, από παράνομη πράξη του, ανεξαρτήτως του είδους της παρανομίας της (ΕισΝΑΚ), καθώς και από νόμιμη νομική πράξη του οιασδήποτε μορφής (τυπικού νόμου, κανονιστική […]

Η αποζημίωση των πολεοδομικών δουλειών

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει συχνά περιορισμούς που επιβάλλονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως π.χ. για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος ή τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας και που συνιστούν περιορισμούς ατομικών δικαιωμάτων […]