Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΔιΠοΧ αποτελείται από:

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Αντιπρόεδρος

Ευαγγελία Κουτούπα

Γενικός Γραμματέας

Ελεούσα Κιουσοπούλου

Ταμίας

Ευγενία Πρεβεδούρου

Μέλη

Αλίκη Τζίκα-Χατζοπούλου

Δημήτρης Οικονόμου

Γεωργία Γιαννακούρου

Αναπληρωματικά Μέλη

Σταμάτα Ασημακοπούλου

Κώστας Γώγος