Η Επιστημονική Εταιρία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας  (ΕΕΔΙΠΟΧ) αποτελεί σωματείο που συστάθηκε το 2006 με σκοπό τη διεπιστημονική προσέγγιση ζητημάτων σχετικών με τη χωροταξία και την πολεοδομία στο σύγχρονο κόσμο. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και η συμβολή στο δημόσιο διάλογο επί των θεμάτων ενδιαφέροντός του σωματείου, με τη συμμετοχή επιστημόνων από όλο το φάσμα των συναφών γνωστικών αντικειμένων, αποτελεί τη βασική δραστηριότητά του.

Τελευταίες αναρτήσεις