Οδοί σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης

Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε θέματα πολεοδομίας”, Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2019. Το 2018, με σειρά αποφάσεών του, το Συμβούλιο της Επικρατείας διευκρίνισε αρκετά ζητήματα σχετικά […]

Ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων του ν. 4495/2017 ως προς τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Εισήγηση στην Επιστημονική Διημερίδα «Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Η συμβολή του θεσμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων. Δυνατότητες και κίνδυνοι από την επανεργοποίησή του με τις διατάξεις του […]

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης,Συμπαγής Πόλη – Προστασία εξωαστικού χώρου & Πολεοδομικό Κεκτημένο. Εφαρμογή στο Μητροπολιτικό Συγκρότημα Αθήνας.

Η παρούσα μελέτη, παρουσιάστηκε ως Εισήγηση την 31.3.2018, στα πλαίσια της Επιστημονικής Διημερίδας, με θέμα: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ: Η συμβολή του θεσμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων. […]

Ευφυείς Πόλεις: Αλλαγή παραδείγματος ανάπτυξης και σχεδιασμού πόλεων

H ανάρτηση περιλαμβάνει εισήγηση στην επιστημονική εκδηλώση της ΕΕΔιΠοΧ με θέμα “Σύγχρονες μορφές του αστικού περιβάλλοντος – Δημόσιος Χώρος” που έλαβε χώρα στη Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2017.

Αναζητώντας τον χαμένο δημόσιο χώρο

Το άρθρο αποδίδει εισήγηση στην επιστημονική εκδηλώση της ΕΕΔιΠοΧ με θέμα “Σύγχρονες μορφές του αστικού περιβάλλοντος – Δημόσιος Χώρος” που έλαβε χώρα  στη Θεσσαλονίκη στις 29 Νοεμβρίου 2017. Εισαγωγικές παρατηρήσεις […]

Αυθαιρεσίες στον δημόσιο χώρο και η μέχρι σήμερα αντιμετώπισή τους

Τα μέρη και η θέση της εισήγησης: παρακολουθεί την εξέλιξη της πολεοδομικής /οικοδομικής νομοθεσίας για τον κοινόχρηστο και δημόσιο χώρο και παράλληλα την αντιμετώπιση της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων επ’ αυτού […]

H Προστασία του τοπίου στις διάφορες μορφές του. Πρόταση και πρόκληση.

Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι να καταδειχθεί ότι έχει ήδη διαμορφωθεί το εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του τόπου και του τοπίου, αλλά πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί για τις ποικίλες εκφάνσεις και εκφράσεις του τοπίου, και όχι μόνον για το οπτικό, και να περιληφθούν οι σχετικές διατάξεις στην κανονιστική νομοθεσία που αφορά τον σχεδιασμό του τόπου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι σκέψεις αυτές θεμελιώνονται, αφενός στις κύριες διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται στην προστασία για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά (Σύμβαση της Ουνέσκο ΟΗΕ), στη Σύμβαση της Γρανάδας για την προστασία της Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του τοπίου, αφετέρου στο ελληνικό Σύνταγμα και νομοθεσία και, τέλος, στις ερμηνείες που δίνει η επιστήμη για τις διάφορες μορφές του τοπίου.

Η νομολογία του ΣτΕ εφαλτήριο για την ανάπλαση;

Η ανάπλαση είναι όρος και εργαλείο της πολεοδομίας και του πολεοδομικού σχεδιασμού και σημαίνει μια βαθειά και ριζική πολεοδομική επέμβαση σε καίριους πόλους των αστικών κέντρων και στις προβληματικές πολεοδομικές […]

Ευθύνεται η νομοθεσία για την έλλειψη αναπλάσεων; Τι οφείλει να διασφαλίσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις αναπλάσεις

Η θέσπιση ιδιαίτερων πολεοδομικών εργαλείων (ΣΟΑΠ, ΖΕΕ, ΖΕΚ, ΖΑΑ, ενεργό οικοδομικό τετράγωνο κ.λπ.) και διαδικασιών για τις αναπλάσεις (άρθρα 8-16 του ν. 2508/1997, ν.δ. 17.7.1923, π.δ. της 4-19.8.1978, π.δ. 132/2.3.1981 […]